Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΚΗ.....

Ευκαίρως μονάσασαν ιδών Προδίκην ικετευον,
και των των αμβροσίων αψάμενος γονάτων,

"Σώσον", έφην, "άνθρωπον απολλύμενον παρά μικρόν,
και φεύγον ζωής πνεύμα συ μοι χάρισαι."
ταύτα λέγοντος έκλαυσεν΄αποψήσασα δε δάκρυ,
ταις τρυφεραίς ημάς χερσίν υπεξέβαλεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου